Soğutma ve Havalandırma Sistemleri

Soğutma ve havalandırma sistemleri enerji tasarrufu açısından birbirleri ile uyumlu çalışması gereken ekipmanlardan oluşan komplike ve ciddi bir bakım gereken sistemlerdir. Apeks Mühendislik soğutma ve havalandırma sistemleri alanında büyük AVM, fabrika, otel ve sitelerde de bina yönetimi altında soğutma ve havalandırma bakım hizmeti vermektedir. Bu alanda yapılması gereken rutin bakımlar şunlardır:

 

 • Gaz çektirme ve soğutkanın ıslahı

  poultry-ventilation

  fan

 • Kompresör bakımı, kayış ve yağ değişimi
 • Kondenser ve evaporatör temizliği ve performans kontrolü
 • Yağ seperatörü ve kurutucu filtresinin (air dryer) değişimi
 • Genleşme valfı ve selenoid kontrol valflerin değişimi
 • Fanların ve elektrik motorlarının bakımı

 

            Apeks Mühendislik, bunların dışında oluşabilecek her türlü sorunda en hızlı ve kaliteli çözümleri üreterek sizlere hizmet sunmaktadır.

 

Kompresör:

Sıkıştırma soğutma makinelerinin en önemli elemanları olan kompresör, konstrüksiyon detayları kullanılan soğutucunun cinsine göre değişen ve temel gayesi, evaporatör basıncındaki soğutucu akışkanı emerek daha yüksek basınçtaki kondansere göndermek olan bir gaz pompasıdır. Kompresörün mekanik ve volumetrik veriminin tesisin ekonomisi üzerinde etkisinin büyük olması dolayısıyla soğutma tesisinin cinsine ve büyüklüğüne göre çeşitli kompresörler geliştirilmiş olup başlıca 5 ana grupta toplanabilir.

havalandırma

havalandırma

 

 • Pistonlu Kompresörler
 • Rotatif Kompresörler
 • Hermetik Kompresörler
 • Vidalı Kompresörler
 • Türbo Kompresörler

 

Kondenser (Yoğuşturucu) :

Kondenserin bir soğutma sistemindeki görevi, kompresörle sıkıştırılmak

suretiyle yüksek basınca çıkarılmış olan sıcak gazın soğutularak yoğuşturulmasıdır. Bir soğutma sisteminde temelde evaporatörde çekilen ısı ile kompresör tarafından akışkana kazandırılan toplam ısı kondanserde dışarı atılır. Tüm kompresörlerin görevi aynı olmakla beraber bunların değişik tipleri vardır. Bunları başlıca üç gruba toplamak mümkündür.

 • Su ile soğutulan kondanserler
 • Evaperatif kondanserler
 • Hava ile soğutulan kondanserler

 

Genleşme Valfı: 

Genleşme valfı, kondanserden yüksek basınçta çıkan soğutucu akışkanı, arzu edilen evaporatör basıncına düşürmeye yarayan kısma elemanıdır. İdeal şartlarda bu elemanda gerçekleşen basınç düşürme işlemi boyunca entalpinin sabit olduğu kabul edilir. Genleşme valfı olarak küçük sistemlerde kılcal borular bu görevi yapmakla birlikte, daha büyük sistemlerde el ayar valfı, otomatik genleşme valfı ve termik genleşme valfı gibi elemanlar kullanılmaktadır.

havalandırma

havalandırma

 

Evaporatör (Buharlaştırıcı):

 Temelde bir ısı değiştirgeci olan evaporatörler, genişleme valfinde basıncı düşürülmüş olan soğutucu akışkanı buharlaştırarak, çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki mahallerin elde edildiği kısımlardır. Soğutucu akışkanın cinsine bağlı olarak çeşitli malzemelerden yapılmasıyla birlikte genelde yapımlarından bakır ve çelik borular kullanılır. Soğutulan ortamın hava, su veya hava su karışımı olmasına bağlı olarak çeşitli tipleri geliştirilmiş olup konstrüksiyon açısından iki sınıfta değerlendirilebilir.

 • Hava Soğutulmasında kullanılan evaporatörler
 • Sıvıların Soğutulmasında kullanılan evaporatörler